Ons Voda

Ons Voda em Himmel
Dien Nome saul jeheilicht woare
Dien Ritj saul kome
Dien Welle saul jedone woare
Soo aus em Himmel
Soo uck oppe Ed
Jeff ons Broot, Dach fe Dach
En vejeff ons onse Schult
Soo aus wie uck dem vejewe
Dee sich jeajen ons veschuldicht haft
En brinj ons nich en Vesetjunk
Oba rad ons von Beeset
Wiels Die jehiet daut Ritj
En de Krauft en de Harlichtjet
En Eewichtjet

Amen

 

Hiemet ertjlea etj uetdretjlich: Aule Rachschriewfehler send min, oda de Autoren ere  Jestlichea Ejentuma.
© by Webmaster: Viktor Sewautztje (Viktor, von Sewen)

Etj dank aulem, deu mi jeholpe haben diese Sied te buje. Etj dank uck aulem wea mi Jedichta, Jesichte Leuda .... toojeschetjt haft. Sool hie ne Sach bene sene, deu unja Copyright steht, dann schrift mi daut. Etj nem daut dann rüt.

Webstatistik